ПУТИВЛЬСЬКА ГРОМАДА
Сумська область, Конотопський район

Нормативно-правова база

МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Загальна Декларація прав людини (ООН,1948) 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією (ЮНЕСКО,1960)  

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) 

Конвенція про права дитини (ООН, 1989) 

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю (1993)  

Саламанкська декларація і рамки дій (1994) 

Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших загальних зобов’язань (2000) 

Європейська соціальна хартія (переглянута), ратифікована Законом України від 14 вересня 2006 р. № 137-V

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

 

Конституція України

 Закон України “Про освіту”

 Закон України  “Про повну загальну середню освіту

 Закон України  “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

 Закон України  “Про фахову передвищу освіту”

 Закон України  “Про вищу освіту”

 Закон України  “Про дошкільну освіту”

 Закон України «Про позашкільну освіту»

 ЗаконУкраїни «Про охорону дитинства»

 ЗаконУкраїни  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

 ЗаконУкраїни «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

 Закон України «Про соціальні послуги»

 Закон України «Про інформацію»

 Закон України  «Про телекомунікації»

 Закон України  «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

 Закон України  «Про доступ до публічної інформації»

 Закон України  «Про захист персональних даних»

 Закон України  «Про електронні документи та електронний документообіг»

 Закон України  «Про електронні довірчі послуги»

 

Указ Президента України №195/2020 від 25.05.2020 Про «Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 1117-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» ( ЗМІНИ до Положення про Інклюзивно-ресурсний центр) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1321 «Про затвердження  Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. №530»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Порядок організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 636 «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», затверджені (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 776; 2019 р., № 69, ст. 2404; 2020 р., № 87, ст. 2801).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263)

 

Накази

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України України 11.06.2021 № 656 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством  освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України України 13.07.2021  № 813 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1031 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1358 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 24/35646 «Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерством освіти і науки від 21.06.2019 року № 873 Зміни до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерством освіти і науки від 12.01.2016 № 8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 № 1310 "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції  "Нова українська школа"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ Міністерством освіти і науки від 23.04.2018 року № 414 «Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 945/32397 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1279/32731 «Про деякі питання документів про загальну середню школу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013 №488, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2013 року за № 813/23345 «Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»)

 

Листи

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 щодо завдань і функцій асистента вчителя

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 року № 1/9-639 "Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" 

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 №1/9-328 «Щодо Методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку/навчально-методичний посібник /авт.:О.В.Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.-К.,ІСП НАПН України, 2020 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: за ред. О.В.Чеботарьової.-К.,ІСП НАПН України, 2019 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

 

Методичні рекомендації "Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь