ПУТИВЛЬСЬКА ГРОМАДА
Сумська область, Конотопський район

КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАДЛЯ ВИСВІТЛЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Дата: 03.06.2021 10:45
Кількість переглядів: 211

МЕТА КОНКУРСУ:

активізувати суспільний дискурс щодо ролі та спроможності громад у відстоюванні прав на чисте довкілля та боротьбі зі зловживаннями у сфері довкілля; мотивувати громадськість до більшого залучення у вирішення екологічних питань своєї громади

Програма “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс журналістських матеріалів задля висвітлення зловживань у сфері довкілля та використання природних ресурсів на місцевому та регіональному рівнях.

Часто громади потерпають від екологічних проблем, які напряму пов’язані із зловживаннями, наприклад, з боку влади або недоброчесного бізнесу. Це може проявлятися на таких прикладах, як злив відходів виробництва або забруднюючих речовин у водойми, які з течією розносяться на десятки кілометрів, відсутність необхідних дій щодо ліквідації незаконних звалищ, незаконна вирубка зелених насаджень, видобуток корисних копалин без відповідних дозволів та із нанесенням суттєвої шкоди довкіллю, забруднення повітря підприємствами тощо. У багатьох випадках місцеві жителі та громади не піднімають голосно питання про наслідки і не намагаються судитися із забруднювачами, оскільки впевнені, що систему побороти неможливо. Разом з тим, у широкому інформаційному полі проблемам громад екологічного характеру, що спричинені корупцією чи зловживаннями, приділяється значно менше уваги, ніж, наприклад, корупції серед чиновників чи у сфері закупівель, землі, комунального майна тощо. Отже, постає необхідність підняти на якісно новий рівень громадський дискурс щодо ролі громад у відстоюванні своїх прав на чисте довкілля, привернути увагу широкої громадськості не тільки на екологічні проблеми, але й можливість і шляхи їх вирішення, поширити історії успіху та проаналізувати, що є необхідним для такого успіху.

Мета конкурсу – (а) активізувати суспільний дискурс щодо ролі та спроможності громад у відстоюванні прав на чисте довкілля та боротьбі зі зловживаннями у сфері довкілля; (б) мотивувати громадськість до більшого залучення у вирішення екологічних питань своєї громади;

Учасники конкурсу: до участі у конкурсі запрошуються громадські об’єднання, які мають принаймні дворічний досвід практичної роботи у сфері захисту довкілля та/або мають досвід впровадження проектів з антикорупційною тематикою. Організація має бути добре обізнаною з тематикою, щодо якої оголошено конкурс. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним): 

1) Підготовку та публікацію журналістських матеріалів щодо: 

 • екологічних проблем конкретних громад/районів/області, що пов’язані із зловживаннями чи корупцією, та шляхів їх вирішення; 
 • досвіду громадськості у відстоюванні своїх прав на чисте довкілля, поширення історії успіху; 
 • пропозицій щодо шляхів та механізмів вирішення питань, що висвітлюються; 
 • виявлення конкретних випадків (кейсів) порушень: 

  – з боку суб’єктів господарювання, що можуть бути зумовлені корупційними чинниками, а також виявлення та оприлюднення відповідних схем; 

   – з боку органів влади (що можуть полягати, наприклад, у нездійсненні передбаченого нормативно-правовими актами контролю, що спричинено корупційними факторами, тощо); 

2) Проведення широких обговорень питань, що висвітлюються (у довільних форматах). 

Матеріали можуть охоплювати такі сфери, перелік не є вичерпним:

 • Забруднення повітря;
 • Забруднення та нераціональне використання водних ресурсів;
 • Вирубка чи нераціональне використання лісових ресурсів;
 • Недоброчесний видобуток корисних копалин та використання надр;
 • Недотримання законодавства щодо природоохоронних зон;
 • Проблеми утилізації і менеджменту відходів.

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • матимуть регіональний або місцевий масштаб;
 • будуть стосуватися безпосереднього впливу на життя громадян, місцевих мешканців, громад тощо;
 • будуть мати своїм фокусом конкретні кейси (а не пошук проблеми задля подальшого її дослідження);
 • наведуть приклади того, як проблемна ситуація в одній громаді впливає на ситуацію в країні в цілому;
 • передбачатимуть якомога ширше висвітлення та поширення матеріалів (у співпраці зі ЗМІ, партнерами тощо) та нададуть підтвердження спроможності такого поширення;
 • пропонують шляхи вирішення ідентифікованих проблем.

Проєктна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати. Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety».

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проектних пропозицій:

 • відповідність поданої проектної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проектної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проектом його меті;
 • прогнозований вплив проекту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проектною пропозицією;
 • реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проекту, визначеність очікуваних результатів;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проектної пропозиції;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту;
 • життєздатність проекту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;
 • можливість адаптації проєктної діяльності до карантинних обмежень;
 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту – до 12 місяців. Планований термін початку реалізації проектів – вересень-жовтень 2021 р.

Аплікант самостійно визначає тематику проекту. При цьому в тексті проектної пропозиції він має обґрунтувати актуальність і важливість проекту у визначеній (-их) сфері (-ах).

Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:

 • посилання на проєкти та/або матеріали, які учасник конкурсу виконував в минулому, чи основні виконавці проекту, та які розміщено в публічному доступі;
 • резюме основних виконавців проекту;
 • листи від партнерських організацій, ЗМІ тощо, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями);
 • обґрунтування причин / доцільності обрання проблеми, над якою планує працювати учасник конкурсу;
 • за наявності, перелік донорів, що підтримували проекти організації у минулому, із контактами відповідного менеджера.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Загальний бюджет конкурсу – 3 332 180 гривень.

Максимальний розмір гранту – 300 000 гривень (оптимальний бюджет проекту – до 270 000 гривень).

Останній термін подання проектних пропозицій – 5 липня 2021 року (15:00 за київським часом)

Оголошення результатів – до 15 вересня 2021 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс» та ознайомившись з інструкцією користувача. Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проєктної пропозиції не може перевищувати 8 Mb.

Проектні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 05 липня 2021 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проектні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо .

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 30 червня 2021 р. на електронні адреси magomedova@irf.ua та narezhneva@irf.ua.

Контакти:
Програма“Демократична практика”
Діна Нарежнева, менеджер Програми, narezhneva@irf.ua
Мар’яна Магомедова , координатор Програми, magomedova@irf.ua

У 2020 році МФВ за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

*Більше про проєкт EU4USociety – тут.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь